Achtung! Dies ist nur ein Teil einer Fortsetzungsgeschichte. Andere Teile dieser Geschichte

Springe zu den Kommentaren

Wiederkehr der roten Wolken Dies'n'das

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
22 Fragen - Erstellt von: - Aktualisiert am: - Entwickelt am: - 10.203 mal aufgerufen - 2 Personen gefällt es

Verschiedene Sachen zum RPG Wiederkehr der roten Wolken, einem Boruto RPG.
https://www.testedich.de/quiz56/quiz/1536838672/Wiederkehr-der-roten-Wolken-Boruto-Rpg

  1
  Weiblich


  Anzahl: 41


  Tobiichi Uchiha
  Junko
  Tanya Degure
  Kohana Uzumaki
  Mai
  Miharu
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu
  Chitose Takara
  Yukiji Tadashi
  Runa Erimi
  Zero Uzumaki
  Sonoe
  Natsuki Shiranui (Yamatoshi)
  Kiyomi Mafumi
  Mitaru Terumi
  Atsuko Uryuno
  Tsukura Kuraisa
  Tsuzukeya Futora
  Yoka
  Tsuneshi Hyuuga
  Shiruka Aburame (Inuzuka)
  Yuneno Yorumizu
  Sasuna (Koriyaka Yokosen)
  Muzai Uzumaki-Hoozuki
  Hitotsu Makichan
  Souryo Itou
  Hiyoto Makichan
  Meyazu Kaiyuu
  Zashira Torarei
  Youko Shiranui (Nakata)
  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba
  Rizae Yachiji
  Yuina Yachiji
  Marika Yachiji
  Yanami Miraa
  Akiri Kawasaki
  Yukiko Masa Uchiha
  Ayumi Inuzuka
  Mei (Miyuna Kitare)
  Jiyu (Shenmi Seikatsu)
  Kurisutaru  Männlich


  Anzahl: 39


  Fear Zenos
  Jingoku Sayuru
  Yugure Inuzuka
  Noroi Chinmoku
  Seki Yuuto
  Yasuo Kenta
  Kanaye Hitomi
  Kametsuki Haiiro
  Ophiuro
  Rikahi Sarutobi
  Fumihaya Yonoson
  Tomoyuki Akane
  Raiun Kyomen (Kyomen Akeno)
  Reguko Itou
  Zaiji Kitare
  Chitasuke Hirusora (Su Makichan)
  Ryuuichi Kotoen
  Kawayeto Senju
  Hatari Miraa
  Yorimaro Asakumo
  Kitsuno Kaguya
  Neya Surito
  Tsuji Sarutobi
  Subaru Chinoike
  Mashiko Chitsuro (Uji)
  Tenjou Shanno
  Joushi Shanno
  Ikuya Satsumi
  Aina Miraa
  Yaina Yachiji
  Nuzua Yachiji
  Kajishi Yachiji
  Murasaki Kotomaku
  Kami Namikaze
  Kaito Uchiha
  Akuma Namikaze
  Kenta Yoshinori
  Nanoha Inuzuka
  Kazuki Senju
  Namiko Senju  (Welche Farbe für wen steht: siehe fünftes Kapitel)
  Charaktere


  Insgesamt: 81

  2
  Altersliste
  Fumihaya Yonoson 34
  Chitasuke Hirusora 32
  Subaru Chinoike 31
  Kametsuki Haiiro 30
  Tsuji Sarutobi 29
  Kanaye Hitomi 29
  Yukiji Tadashi 28
  Aina Miraa 28
  Hatari Miraa 28
  Akuma Namikaze 28
  Yorimaro Asakumo 28
  Mitaru Terumi 27
  Tsukura Kuraisa 27
  Tayune Kuraisa 27
  Nuzua Yachiji 27
  Kawayeto Senju 26
  Neya Surito 26
  Hiyoto Makichan 26
  Sonoe 26
  Miharu 26
  Hitotsu Makichan 25
  Natsuki Shiranui 25
  Youko Shiranui 25
  Ryuuichi Kotoen 25
  Marika Yachiji 25
  Akiri Kawasaki 25
  Atsuko Uryuno 24
  Mashiko Chitsuro [Uji] 24
  Mei 24
  Kajishi Yachiji 24
  Kiyomi Mafumi 24
  Shiruka Aburame 24
  Seki Yuuto 24
  Yugure Inuzuka 23
  Ikuya Satsumi 23
  Jiyu 23
  Yasuo Kenta 23
  Noroi Chinmoku 23
  Rikahi Sarutobi 23
  Jingoku 23
  Sasuna 22
  Ophiuro 22
  Joushi Shanno 22
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu 21
  Ken Yoshinori 21
  Tsuneshi Hyuuga 21
  Chitose Takara 21
  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba 20
  Nanoha Inuzuka 20
  Yoka 20
  Kohana Uzumaki 20
  Tsuzukeya Futora 19
  Tomoyuki Akane 19
  Souryo Itou 19
  Raiun Kyomen 19
  Tobiichi Uchiha 19
  Fear Zenos 19
  Rizae Yachiji 19
  Kami Namikaze 18
  Muzai Uzumaki-Hoozuki 18
  Meyazu Kaiyuu 18
  Reguko Itou 18
  Kitsuno Kaguya 18
  Yuneno Yorumizu 18
  Kazuki Senju 18
  Namiko Senju 18
  Yuina Yachiji 17
  Yaina Yachiji 17
  Zashira Torarei 17
  Kaito Uchiha 17
  Zero Uzumaki 16
  Junko 16
  Yanami 16
  Runa Erimi 15
  Kurisutaru 15
  Mai 13
  Tenjou Shanno 12
  Ayumi Inuzuka 12
  Yukiko Masa Uchiha 12
  Zaiji Kitare 11
  Tanya Degure 9


  Ältester Charakter


  Jacky: 23, Jingoku

  Lina: 30, Kametsuki

  Julia: 34, Fumihaya

  Laura: 31, Subaru

  Luis: 29, Akuma

  Kim: 20, Nanoha

  Josefin: 15, Kurisutaru

  3
  Länderzugehörigkeiten  Amegakure

  Tobiichi Uchiha
  Kohana Uzumaki
  Miharu (Reisend)
  Yukiji Tadashi
  Sonoe (Reisend)
  Kitsuno Kaguya (Nuke-Nin)
  Zashira


  Konohagakure

  Junko (Nuke-Nin)
  Tanya (Unabhängig)
  Mai (Lebt hier)
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu (Lebt hier, Reisend)
  Yugūre Inuzuka (Reisend)
  Noroi Chinmoku (Reisend)
  Tsuneshi Hyuuga (Reisend)
  Shiruka Aburame (Nuke-Nin)
  Muzai Uzumaki-Hoozuki
  Tsuji Sarutobi
  Kami Namikaze (Reisend)
  Ken Yoshinori
  Yukiko Masa Uchiha
  Mei
  Jiyu
  Kazuki
  Namiko
  Kurisutaru  Kirigakure

  Mai (Hier geboren)
  Seki Yuuto
  Yasuo Kenta
  Kiyomi Mafumi (Reisend)
  Mitaru Terumi (Reisend)
  Zaiji Kitare (Lebt hier)
  Hatari Miraa (Unabhängig)
  Yorimaro Asakumo (Lebt hier)
  Subaru Chinoike (Lebt hier)
  Tenjou Shanno
  Joushi Shanno
  Aina Miraa (Unabhängig)
  Akuma Namikaze
  Akiri Kawasaki (Unabhängig)
  Ayumi Inuzuka (Lebt hier)


  Kumogakure

  Kanaye Hitomi (Wohnt hier)
  Runa Erimi (Lebt hier)
  Natsuki Shiranui (Unabhängig)
  Reguko Itou (Unabhängig)
  Chitasuke Hirusora
  Yoka
  Yuneno Yorumizu (Reisend)
  Yorimaro Asakumo (Hier geboren)
  Hitotsu Makichan (Reisend)
  Souryo Itou (Nuke-Nin)
  Hiyoto Makichan (Reisend)
  Mashiko Chitsuro [Uji]


  Iwagakure

  Atsuko Uryuno (Wohnt hier)
  Neya Surito (Reisend)
  Ikuya Satsumi (Nuke-Nin)


  Sunagakure

  Chitose Takara
  Runa Erimi (Hier geboren)
  Tomoyuki Akane (Reisend)
  Atsuko Uryuno (Lebte hier)
  Ryuuichi (Unabhängig)
  Sasuna
  Meyazu Kaiyuu


  Getsugakure

  Zero Uzumaki (Lebt hier, Reisend)
  Fumihaya Yonoson (Reisend)


  Uzushiogakure

  Zero (Hier geboren, Nuke-Nin)


  Shimogakure

  Kaito Uchiha (Nuke-Nin)
  Nanoha Inuzuka (Unabhängig)


  Kusagakure

  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu (Hier geboren)
  Tsukura Kuraisa (Hier geboren, Nuke-Nin)


  Raiugakure

  Raiun Kyomen (Unabhängig)


  Sonogakure

  Zaiji Kitare (Hier geboren)
  Ayumi Inuzuka (Hier geboren)


  Takigakure

  Tsukura Kuraisa (Lebt hier)
  Tsuzukeya Futora
  Youko Shiranui (unabhängig)


  Chougakure

  Atsuko Uryuno (Hier geboren)


  Okagakure

  Kanaye Hitomi (Hier geboren)

  Ochagakure

  Jingoku (Reisend)

  Yanami (Reisend)


  Anderes

  Fear Zenos (Lebte mit seinem Clan im Wald)

  Kametsuki (Lebte auf der Riesenschildkröte)

  Ophiuro (Orochimarus Versteck, künstlich hergestellter Mensch)

  Kawayeto (Lebte vor den Ninjadörfern)

  Subaru Chinoike (Tal der Hölle, hier geboren)

  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba (Hütte in Oto no Kuni)

  Rizae Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Yaina Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Yuina Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Nuzua Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Kajishi Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Marika Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)


  4

  Aufgelöst

  Akatsuki


  Anführer: Kohana Uzumaki und Tobiichi Uchiha

  Mitglieder:
  Ophiuro
  Kitsuno Kaguya
  Kaito Uchiha  Akagami


  Anführer: Fumihaya Yonoson

  Mitglieder: Zero Uzumaki
  Mai
  (Hitotsu Makichan)
  Hiyoto Makichan
  Tanya Degure
  Kokoro Seikatsu
  Noroi Chinmoku
  Kurisutaru


  Die Spinnen


  Anführer: Tsuji Sarutobi

  Mitglieder: Raiun Kyomen
  Atsuko Uryuno
  Tsukura Kuraisa
  Tayune Kuraisa
  Subaru Chinoike
  Mashiko Chitsuro [Uji]
  Meyazu Kaiyuu
  ...

  Kawayetos Gruppe


  Anführer: Kawayeto Senju

  Mitglieder: Shiruka Aburame
  Tsuneshi Hyuuga
  Yuneno Yorumizu

  5
  Yuzuki
  Insgesamt: 5
  Weiblich: 3
  Männlich: 2

  Tobiichi Uchiha
  Junko
  Tanya Degure
  Fear Zenos
  Jingoku Sayuru


  Waldi
  Insgesamt: 12
  Weiblich: 7
  Männlich: 5

  Kohana Uzumaki
  Mai
  Miharu
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu
  Noroi Chinmaku
  Yugure Inuzuka
  Seki Yuuto
  Yasuo Kenta
  Kanaye Hitomi
  Chitose Takara
  Yukiji Tadashi
  Runa Erimi
  Kametsuki Haiiro


  Sanddornblüte
  Insgesamt: 25
  Weiblich: 13
  Männlich: 12

  Ophiuro
  Rikahi Sarutobi
  Zero Uzumaki
  Fumihaya Yonoson
  Sonoe
  Tomoyuki Akane
  Natsuki Shiranui
  Kiyomi Mafumi
  Mitaru Terumi
  Raiun Kyomen
  Reguko Itou
  Atsuko Uryuno
  Zaiji Kitare
  Tsukura Kuraisa
  Tsuzukeya Futora
  Chitasuke Hirusora
  Ryuuichi Kotoen
  Yoka
  Kawayeto Senju
  Tsuneshi Hyuuga
  Shiruka Aburame
  Yuneno Yorumizu
  Hatari Miraa
  Sasuna
  Yorimaro Asakumo


  iyune
  Insgesamt: 24
  Weiblich: 12
  Männlich: 12

  Kitsuno Kaguya
  Muzai Uzumaki-Hoozuki
  Hitotsu Makichan
  Neya Surito
  Souryo Itou
  Hiyoto Makichan
  Tsuji Sarutobi
  Subaru Chinoike
  Mashiko Chitsuro [Uji]
  Meyazu Kaiyuu
  Tenjou Shanno
  Zashira Torarei
  Joushi Shanno
  Youko Shiranui
  Ikuya Satsumi
  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba
  Aina Miraa
  Rizae Yachiji
  Yaina Yachiji
  Yuina Yachiji
  Nuzua Yachiji
  Kajishi Yachiji
  Marika Yachiji
  Yanami Miraa


  Luis 001
  Insgesamt: 5
  Weiblich: 1
  Männlich: 4

  Kami Namikaze
  Kaito Uchiha
  Akuma Namikaze
  Akiri Kawasaki
  Ken Yoshinori


  Lavakralle
  Insgesamt: 7
  Weiblich: 4
  Männlich: 3

  Yukiko Masa Uchiha
  Nanoha Inuzuka
  Ayumi Inuzuka
  Mei
  Jiyu
  Kazuki Senju
  Namiko Senju


  Marvelqueen
  Insgesamt: 1
  Weiblich: 1
  Männlich: 0

  Kurisutaru

  6
  Elemente


  Katon: Tobiichi, Junko, Tanya, Fear, Jingoku, Miharu, Yasuo, Chitose, Yukiji, Ophiuro, Rikahi, Fumihaya, Sonoe, Tomoyuki, Natsuki, Mitaru, Reguko, Zaiji, Tsuzukeya, Chitasuke, Ryuuichi, Kawayeto, Yuneno, Hatari, Kitsuno, Muzai, Souryo, Mashiko, Meyazu, Youko, Nuzua, Marika, Kaito, Ken, Yukiko, Ayumi, Mei, Jiyu, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Suiton: Jingoku, Kohana, Seki, Yasuo, Yukiji, Ophiuro, Rikahi, Tomoyuki, Kiyomi, Mitaru, Raiun, Tsukura, Yoka, Kawayeto, Hatari, Yorimaro, Muzai, Souryo, Subaru, Mashiko, Meyazu, Zashira, Youko, Tsubaki Shiroi Haku, Aina, Rizae, Yanami, Akiri, Nanoha, Mei, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Raiton: Tobiichi, Junko, Seki, Yasuo, Kanaye, Chitose, Yukiji, Runa, Kametsuki, Raiun, Tsukura, Chitasuke, Yoka, Kawayeto, Tsuneshi, Yuneno, Hatari, Yorimaro, Souryo, Hiyoto, Tsuji, Subaru, Meyazu, Ikuya, Yanami, Kami, Kaito, Ayumi


  Doton: Tobiichi, Junko, Tanya, Fear, Kohana, Mai, Kanaye, Runa, Kametsuki, Ophiuro, Fumihaya, Sonoe, Tomoyuki, Mitaru, Raiun, Atsuko, Tsukura, Tsuzukeya, Ryuuichi, Kawayeto, Tsuneshi, Shiruka, Kitsuno, Muzai, Neya, Souryo, Tsuji, Meyazu, Tenjou, Tsubaki Shiroi Haku, Yaina, Yanami, Ken, Jiyu, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Fuuton: Tobiichi, Tanya, Jingoku, Kohana, Mai, Chitose, Rikahi, Fumihaya, Sonoe, Reguko, Zaiji, Tsukura, Tsuzukeya, Chitasuke, Ryuuichi, Kawayeto, Sasuna, Kitsuno, Muzai, Hitotsu, Souryo, Hiyoto, Mashiko, Meyazu, Joushi, Yuina, Kajishi, Marika, Kami, Nanoha, Mei, Kazuki, Namiko


  Hyouton: Tsukura


  Youton: Sonoe, Mitaru


  Futton: Mitaru, Zaiji, Souryo, Mei


  Shakuton: Zaiji, Mei


  Shouton:
  Tsubaki Shiroi Haku, Kurisutaru


  Mokuton: Kazuki, Namiko


  Ranton:


  Youseton: Ophiuro

  Hauptelement:


  Katon: Miharu, Rikahi, Zero, Sonoe, Natsuki, Mitaru, Reguko, Zaiji, Tsuzukeya, Hatari, Muzai, Mashiko, Youko, Nuzua, Marika, Ken, Yukiko, Mei


  Suiton: Mai, Seki, Yasuo, Yukiji, Tomoyuki, Kiyomi, Mitaru, Tsukura, Zaiji, Yorimaro, Muzai, Souryo, Zashira, Tsubaki Shiroi Haku, Aina, Rizae, Yanami, Akiri, Mei, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Raiton: Chitose, Runa, Kametsuki, Raiun, Tsukura, Chitasuke, Yoka, Yuneno, Yorimaro, Hiyoto, Tsuji, Subaru, Ikuya


  Doton: Kanaye, Mitaru, Atsuko, Tsuneshi, Shiruka, Neya, Meyazu, Tenjou, Tsubaki Shiroi Haku, Yaina, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Fuuton: Kohana, Mai, Fumihaya, Zaiji, Tsukura, Ryuuichi, Kawayeto, Sasuna, Kitsuno, Hitotsu, Joushi, Yuina, Kajishi, Mei


  Hyouton: Tsukura


  Youton: Mitaru


  Futton: Mitaru, Zaiji, Mei


  Shakuton: Zaiji, Mei

  Shouton:
  Tsubaki Shiroi Haku, Kurisutaru


  Mokuton: Kazuki, Namiko

  Ranton:


  Youseton: Ophiuro


  7
  Haarfarben


  Schwarz
  Tobiichi
  Fear
  Kohana
  Noroi
  Seki
  Chitose
  Kiyomi
  Joushi
  Kaito
  Akiri
  Kazuki (Halb)
  Namiko (Halb)


  Rot
  (Kohana)
  Zero
  Tomoyuki
  (Natsuki)
  Tsukura
  Tayune
  Muzai
  Ikuya
  Nuzua
  Yukiko


  Blond
  Junko
  Tanya
  Yasuo
  Runa
  Yoka
  Kawayeto
  Yuneno
  Hitotsu
  (Youko)
  Kami
  Akuma
  Nanoha
  Jiyu
  Kurisutaru


  Violett
  Miharu
  Sonoe
  Raiun
  Rizae
  Kajishi


  Braun
  Mai
  Yugūre
  Mitaru
  Reguko
  Atsuko
  Tsuzukeya
  Hiyoto
  (Mashiko)
  Meyazu
  Zashira
  Ken
  Ayumi


  Blau
  Kametsuki
  Fumihaya
  Tsuneshi
  Sasuna
  Kitsuno
  Yaina
  Yuina
  Marika
  Yanami


  Weiß
  Kokoro
  Kanaye
  Yukiji
  Rikahi
  Natsuki
  Zaiji
  Youko
  Mei
  Kazuki (Halb)
  Namiko (Halb)


  Grün
  Ophiuro
  Tenjou


  Orange
  Souryo
  Mashiko


  Beige
  Neya


  Grau
  Jingoku
  Chitasuke
  Tsuji


  Sandfarben
  Ryuuichi
  Subaru


  Türkis
  Shiruka


  Pink
  Hatari
  Aina


  Silber
  Yorimaro  Augenfarben  Blau
  Junko
  Tanya
  Mai
  Miharu
  Kanaye
  Rikahi
  Sonoe
  Kiyomi
  Reguko
  Hatari
  Hitotsu
  Neya
  Meyazu
  Aina
  Yuina
  Kami
  Akuma
  Nanoha
  Jiyu


  Schwarz
  Tobiichi
  Kohana
  Kaito


  Braun
  Yugūre
  Noroi
  Seki
  Yasuo
  Chitose
  Yukiji
  Ophiuro
  Tomoyuki
  Tsuzukeya
  Chitasuke
  Kawayeto
  Mashiko
  Tenjou
  Joushi


  Grau
  Fumihaya
  Muzai
  Hiyoto


  Türkis
  Atsuko
  Tsuji
  Rizae
  Yaina
  Nuzua
  Kajishi
  Marika
  Yukiko


  Grün
  Zero
  Mitaru
  Yoka
  Yorimaro
  Kitsuno
  Souryo
  Youko
  Yanami


  Lila
  Jingoku
  Kokoro
  Runa
  Natsuki
  Ken


  Bernsteinfarben
  Fear
  Raiun
  Ikuya


  Gold
  Zaiji
  Shiruka
  Ayumi
  Mei


  Weiß
  Tsukura
  Tsuneshi
  Subaru


  Gelb
  Kametsuki
  Zashira
  Yuneno
  Kurisutaru


  Silber
  Ryuuichi


  Rot
  Sasuna
  Kazuki
  Namiko
  Jacky:

  Haarfarben

  Schwarz: 2
  Blond: 2
  Grau: 1

  Augenfarben:

  Blau: 2
  Schwarz: 1
  Lila: 1
  Bernsteinfarben: 1


  Lina

  Haarfarben:

  Schwarz: 5
  Blond: 1
  Violett: 1
  Braun: 2
  Weiß: 3
  Blau: 1

  Augenfarben:

  Blau: 3
  Schwarz: 1
  Braun: 6
  Grün: 1
  Lila: 2
  Gelb: 1


  Julia

  Haarfarben:

  Schwarz: 1
  Rot: 3
  Blond: 3
  Violett: 2
  Braun: 4
  Blau: 3
  Weiß: 3
  Grün: 1
  Grau: 1
  Sandfarben: 1
  Türkis: 1
  Pink: 1
  Silber: 1

  Augenfarben:

  Blau: 5
  Braun: 5
  Grau: 1
  Türkis: 1
  Grün: 4
  Lila: 1
  Bernsteinfarben: 1
  Gold: 2
  Weiß: 2
  Gelb: 1
  Silber: 1
  Rot: 1


  Laura

  Haarfarben:

  Rot: 3
  Blond: 1
  Braun: 3
  Blau: 5
  Grün: 1
  Orange: 2
  Beige: 1
  Grau: 1
  Sandfarben: 1
  Weiß: 1
  Schwarz: 1
  Pink: 1
  Violett: 2

  Augenfarben:

  Blau: 5
  Braun: 3
  Grau: 2
  Türkis: 6
  Grün: 4
  Weiß: 1
  Gelb: 1
  Bernsteinfarben: 1


  Luis

  Haarfarben:

  Schwarz: 2
  Blond: 2
  Braun: 1

  Augenfarben:

  Blau: 2
  Schwarz: 1
  Lila: 1
  Fehlt: Akiri


  Kim

  Haarfarben:

  Rot: 1
  Blond: 2
  Braun: 1
  Weiß: 3
  Schwarz: 2

  Augenfarben:

  Blau: 2
  Türkis: 1
  Gold: 2
  Rot: 2


  Josefin

  Haarfarben:

  Blond: 1

  Augenfarben:

  Gelb: 1

  8
  Bedeutung der Namen  Junko- Kind des Schutzes

  Fear- Angst

  Kohana- kleine, zerbrechliche Blume

  Mai- Tanz
  Kyoko- Spiegel

  Miharu- schöner, blauer Himmel
  Haru- Frühling, Sonnenschein
  Miu- schöne Feder

  Kokoro- Herz

  Seki- erstaunlich
  Yuuto- Sanftmut, Überlegenheit

  Yasuo- Friedlicher
  Kenta- Gesundheit

  Kanaye- Der Fließende
  Hitomi- Auge

  Chitose- Tausend Jahre, langes Leben
  Takara- Schatz, kostbar

  Yukiji- Sonnenpfad
  Tadashi- Loyalität, Hingabe

  Runa- japanische Aussprechweise von Luna, also Mond
  Erimi- Segen, Schönheit

  Kametsuki- Mondschildkröte
  Kame- Schildkröte
  Tsuki- Mond
  Haiiro- Grau


  Ophiuro- Schwarzer Schlangenträger
  Ophiuchus- Schlangerträger
  Kuro- Schwarz

  Rikahi- Hikari (Licht) rückwärts, also sogesehen Ende des Lichtes

  Zero- Null
  Uzumaki- Strudel

  Tomoyuki Akane- Freund des dunkelroten Schnees oder Freund des dunkelroten Mutes
  Tomo(dachi)- Freund
  Yuki- Schnee, Mut
  Akane- dunkelrot

  Natsu- Sommer
  Natsuki- Sommer-Hoffnung, Sommer-Prinzessin
  Shiranui, Mutter aller Götter in Wolfsgestalt- Weiße, wilde Majestät

  Terumi- scheinende, glänzende Schönheit

  Raiun- Gewitter
  Kyomen- Spiegelnd
  Akeno- hell leuchtendes Feld

  Kuraisa- Mischung aus Rai und Kusa
  Rai- Blitz
  Kusa- Gras

  Su- Spinnenweben
  Hiru- Mittag
  Sora- Himmel
  Hirusora- Mittagshimmel

  Yoru- Abend
  Mizu- Wasser
  Yorumizu- Abendwasser

  Sasu- Stachel
  Suna- Sand
  Sasuna- Sandstachel

  Asa- Morgen
  Kumo- Wolke
  Asakumo- Morgenwolke

  Kitsuno- Knochen des Fuchsdämons
  Kitsune- Fuchsdämon
  Hone- Knochen

  Muzai- Unschuld
  Hoozuki- Dämonenlicht

  Hitotsu- Erstens, Eins
  Maki- Wahre Hoffnung
  Makichan- die Verniedlichung der wahren Hoffnung

  Souryo- Priester

  Tsuji- Jitsu (Echt) rückwärts, also sogesehen Ende der Echtheit
  Genjitsu- Realität

  Chinoike- Blutteich

  Mashiko- besseres Kind, Mehr gewolltes Kind, bevorzugtes Kind
  Mashi- mehr gewollt, besser, bevorzugt
  Ko- Kind

  Tenjou- Decke

  Tora- Tiger
  Rei- Null

  Joushi- Boss/Vorgesetzer

  Youko- Proton, kann aber auch als Sonnenkind gelesen werden

  Yanami- Reihe von Häusern

  Kami- Gott, Haar
  Namikaze- Wellenwind
  Nami- Welle
  Kaze- Wind

  Kaito- Der über dem Meer Fliegende/Schwebende, der Meisterdieb

  Akuma- Teufel, Dämon

  Kawa- Fluss

  Ken- vergleichbar mit Schwert

  Yukiko Masa- gutes, direktes Schneekind

  Ayumi- den eigenen Weg gehen

  Mei- bekannt, berühmt
  Miyu- überlegener Geist
  Yuna- Mond, Nacht

  Jiyu- Freiheit
  Shenmi- geheimnisvolles Mädchen, Geheimnis Gottes
  Seikatsu- Leben

  Kazuki- Frieden

  Namiko- Kind der Wellen

  Kurisutaru- Kristall

  9

  Kenjutsu-Nutzer


  Tobiichi: Katana

  Jingoku: Daishō, ein Schwertpaar

  Miharu: Katana

  Noroi: Katana

  Fumihaya: Katana

  Sonoe: Kusanagi, das lang ist und schneller spitzer wird als normale Schwerter, es erinnert an eine Nadel, außerdem kann sie ihr Chakra hindurchfließen lassen.

  Tomoyuki: kurzer Säbel mit gezackter Klinge

  Mitaru: Kurzschwert

  Raiun: Kurzschwert, das einen geriffelten, violetten Griff mit einem blassen, abgenutzten, beigen Lederstoff drum herum gewickelt hat und einer stark reflektierenden Oberfläche, vor allem in der Nacht.

  Reguko: ein Waffe, das Seinaru hi kara no tori (Vogel aus heiligem Feuer) heißt oder einfach nur Seinaru (Heilig) genannt wird. Seine Waffe ist ein Schwert, woran ein Speer dran geschweißt wurde. Aber der Speer wurde etwas schief dran geschweißt, sodass die Schwertspitze noch benutzbar ist. Am Parier des Schwester und am Schaft des Speeres sind Phönixflügel drangeschweißt, doch bei dem Speerschaft sind sie spitz wie weitere Stacheln. Beim Schwertgriff ist ein rötlicher Stein, der im Licht wie Feuer scheint. Wenn man den Stein ansieht, wirken mehrere Genjutsus auf dich. Die Waffe gibt einem die Kraft, in den Phönixmodus zu gehen, wo eine rötlich scheinende Aura, geformt wie ein Phönix, den Benutzer ummantelt. Der Modus gibt einem eine gewisse Immunität gegenüber Feuerjutsus, da sie das Feuerchakra aufsaugen und dem Benutzer gutschreiben, seine Sinne und Feuerjutsus werden im Modus stark verstärkt und seine Regeneration steigt.

  Tsukura: Kurzschwerter, 3 Katana

  Tsuzukeya: Katana, Kurzschwert

  Ryuuichi: Er besitzt das Sagi asobi no kagami, übersetzt Spiegel der hinterlistigen Spiele, eine Waffe eines Itou-Clan-Mitglieds, das er vor nicht allzu langer Zeit von seinem Vater gestohlen hat, der es von einem Itou-Mitglied geklaut hatte. Diese Waffe kann sich in drei verschiedene Formen verwandeln. In ein Kusarigama, das einen schweren Morgenstern an der Kette hat, aber daneben noch ein dreieckiger, langer Dolch dran gekettet ist, mit dem er auch gut angreifen kann. Dann noch in eine Art Stachel, das sich beliebig verlängern kann und aus einem harten, schwarzen Metall besteht. Die letzte Form ist die Schlangenform, in dem sich die Waffe in eine sehr giftige Schlange verwandelt. Die Schlange ist eine Rauschuppen-Buschviper mit einer blutroten, violetten und gelben Färbung, die an die Färbung von exotischen Blumen erinnert. Der Bauch ist eher gelb, dafür hat die Schlange auf dem Rücken viele schwarze Schuppen und große, dunkelbraune Augen, die aussehen wie ein Dornenlabyrinth. Um die schlitzförmige Pupille zieht sich immer ein weißer Rand. Da die Schlange eigentlich nur eine Waffe ist, kann sie weder sterben noch muss sie essen. Sie ist so hart wie Stahl, kann aber trotzdem aus ihren ein- und ausziehbaren Zähnen Gift verspritzen. Die Waffe heißt zwar Sagi asobi no kagami und abgekürzt Sagi, Hinterlist, aber damals verstand er, dass der "Spitzname" Yagi ist, weswegen er die Waffe und vor allem die Schlange immer so nennt.

  Yoka: Kurzschwert

  Kawayeto: Zwei Schwerter, ein Katana

  Yuneno: Ein Kurzkatana und ein Kurzschwert

  Hatari: Kurzschwert mit ganz vielen, langen Fäden am Griff, die immer herunterhängen, die Fäden sind sehr bunt und haben keine besondere Neigung zu irgendeiner Farbe, sind etwas dicker, warm und weich

  Sasuna: Katana namens Kazekama (Windsichel), unzerstörbar mit einem türkisenen Griff, in das Stichblatt, also die "Wand" zwischen Klinge und Griff, sind mehrere Muster geschweißt worden, die anderen Stellen sind leer, wo nicht ein Muster ist, kann ihr Windchakra in ihre Waffe fließen lassen

  Neya: Katana, das sich in Erde verwandeln kann und wenn er es in Erde hält, kann er es in jede Waffe umwandeln.

  Souryo: Mugen no kakudo o ha (Klinge der unendlichen Blickwinkel), oder einfach nur Kakudo (Winkel) genannt, das sich unendlich multiplizieren, fast alles zerschneiden und Chakra aufsaugen kann, dass er dem Anwender überträgt. Außerdem ist es mit einem Jutsu versehen, das dem Anwender erlaubt es in der Luft fliegen zu lassen und zu steuern. Das Schwert kann ebenfalls dazu benutzt werden, um starke Genjutsus auszuführen. Es kann sich mit dem Siedeversteck von Kokuou verbinden und in der Kokuou-Form liegt es in einer vergrößerten Form vor. Ihre Klinge ist zweischneidig, und sehr lang. Es ist ungefähr einen Meter lang, und erinnert stark an die Mittelalterlichen Schwerter. Es hat oben eine Dreieckige Spitze, und sie besteht aus Metall. Der Griff ist Dunkelgrün mit altertümlichen hellgrünen Verzierungen. Außerdem ist die Scheide des Schwertes mit Jade übergossen und verschiedene Muster sind in das Schwert hinein geritzt. Wenn sie das Schwert mit dem Siedeversteck verbindet, leuchten die hellgrünen Muster auf dem Griff leuchtend, und manchmal auch blendend, weiß.

  Tsuji: Kurzschwert

  (Mashiko: Kurzschwert)

  Aina: Zwei Kurzschwerter

  Marika: Zwei Kurzschwerter

  Kaito: Kurzschwert

  Ken: Katana, das er mit einem Katon-Jutsu entflammen kann

  Yukiko: Katana

  Mei: Kurzschwerter

  Namiko: Mehrere Katana
  Andere Waffen


  Tanya: Armbrust

  Fear: Kusarigama

  Jingoku Igadama

  Natsuki: Eine Art grüner Spiegel, der Feuer an den Seiten entlädt, wenn man ihn wirft

  Atsuko: Masken

  Zaiji: Ein kleiner Miniofen gefüllt mit Kohlestücken, den er mit seinem Hitzeversteckchakra anheizen kann und damit dann ein spezielles Hitzeversteckjutsu benutzen kann.

  Chitasuke: Tigerkrallen mit Stacheln an der unteren Seite wie Katzenkrallen

  Yoka: zwei Einhand-Sensen

  Shiruka: zwei Sai-Gabeln

  Yuneno: Katzenkrallen unter den Füßen, ein Bisentou mit abgerundeter Klinge, die oben gezackt ist und Federn am Klingenanfang

  Yorimaro: Langer Kupferstab mit ausfahrbarer Klinge, Kusarigama, Drahtseil

  Mashiko: Eine handliche, eher kleinere Doppelharfe, die eine eigene Kreation des Chitsuro-Clans ist. Da es eine Doppelharfe ist, hat er mehr freiraum, was seine Noten angeht, und kann so präzisere und gewaltigere Angriffe durch seine Melodien verursachen. Sie ist aus stabilem aber elastischem Ebenholz, und sehr dunkelbraun, fast schwarz. Auf der Harfe sind verschiedene Noten eingezeichnet und Namen von Personen, die ihm viel bedeuten.

  Meyazu: Zwei lange Ketten aus Metall, die sie an ihre Hüfte gebunden hat. Diese Ketten kann sie zu unterschiedlichn Zwecken benutzen, da sie besondere Arten von Ketten sind. Sie können ihren Meister anerkennen, und nachdem man das geschafft hat, kann man die Ketten nach seinem Willen bewegen lassen. Sie hat sehr unterschiedliche Arten, wie sie mit den Ketten kämpft. Sie kann sie dazu benutzen den Gegner zu fesseln, sie kann sie um ihre Hände wickeln lassen, sodass ihre Angriffe stärker werden, und noch vieles anderes. In der längeren Zeit, in der sie ihre Ketten jetzt schon hat, hat sie sehr verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gefunden. Da sie die Ketten häufig mit chakra auflädt, sind sie sehr viel stärker, schneller und widerstandsfähiger als normale Metallketten.

  Youko: Einen besonderen Spiegel, der innen orangefarben ist, und außen sind goldene Stacheln angebracht, die aussehen wie Sonnenstrahlen. Sein Name ist Knurrendes Biest

  Ikuya: Zwei Schlagringe, Zwei Krallen

  Yukiko: Pfeil und Bogen

  Nanoha: Ein Ogquaton und ein geschärfter Bumerang

  Ayumi: Ein Ogquaton

  Mei: Pfeil und Bogen und eine Nadelschleuder

  Jiyu: Ein langer Stab, welcher ihr ungefähr bis zu den Schultern geht. Ungefähr ab der Hälfte des Stabes, wurden an der Unterseite Blatt ähnliche, geschliffene Eisen teile plaziert, so, dass zwischen denen kein Platz mehr ist. Diese sind Hauch dünn, können sich spalten und sind Messer scharf. Über diesen Plättchen sind jeweils zwei vergiftete Nadeln platziert. Diese Waffe hat sie Kattingufezā [ Kattingufezā= schneidende Feder] genannt.

  Namiko: Stock

  10
  Vertraute Geister


  Tanya- Riesiger Kurzkopfgleitbeutler

  Fear- große, schwarze Fledermaus mit einer Tasche gefüllt mit Lollipops namens Loli

  Jingoku. riesiger Igel

  Mai- Luchs namens Hibiko

  Kokoro- Schneeeule

  Chitose- Geparden

  Yukiji- große Krabbe namens Kani

  Rikahi- Pfau

  Fumihaya- Chameleon, der sich meistens in einen Samurai mit langen, feurig roten Haaren verwandelt

  Sonoe- cremefarbener Affe mit einem sehr langen Schweif und Sense, mit der er Fuuton benutzen kann

  Natsuki- weißer Wolf

  Kiyomi- Seestern namens Hiru

  Mitaru- Hai, den sie nur im Wasser benutzen kann

  Raiun- Rot-schwarz gestreifter Bienenschwarm, mit einem langen Stachel, der Betäubung an der Stelle auslöst, wo die Person getroffen wird

  Tsuzukeya- Krokodil namens Takarun, der Morgensterne an den Seiten hat und angreift, in der er sich zusammen rollt und auf den Gegner zurast

  Shiruka- weitere Käfer

  Hatari- einen Geparden namens Nagako, der Raiton benutzt und sich auch in Blitze verwandeln kann, um so noch schneller zu sein

  Yorimaro- Faultier namens Takira, dessen Haut fast undurchdringbar ist

  Muzai- riesiger Fuchs mit riesigen, spitzen Krallen, der Katon benutzen kann

  Hiyoto- zwei Meter große Ninjakatze, die auf vier und auf zwei Pfoten laufen kann, kann sprechen und kann den 6-Klingen-Schwertkampf, da sie gut in Kenjutsu ist, namens Roukku

  Zashira- Ein großer, weißer Tiger, mit dem Namen Rei, der Suiton-Jutsus benutzen kann. Er ist das Maskottchen der Familie.

  Youko- Einen weißen Wolf namens Shiro

  Marika- mehrere Affen, die einen herausragenden Geruchssinn besitzen

  Kami- Löwe

  Mei- großer Koi, den sie nur im Wasser benutzen kann

  Jiyu- einen großen, hellbraunen Adler mit silbernen Augen und gelben Schnabel namens Kazewokiru, der Fuuton benutzen kann

  Kazuki- ein kleiner, moppeliger Koalabär mit grauem Fell namens Shi (Tod). Seine Augen sind stets geschlossen, da er immer schläft. Er ist gegen so einige Sachen allergisch. Wenn er dann niest, kommt eine Druckwelle auf, welche Sachen einige Meter weiter weg befördert.

  Namiko- ein großer Bär namens Raito (Licht), welcher wie ein Pandabär aussieht. Er ist nicht wirklich schlau, doch wenn er mit seinen Pfoten auf den Boden schlägt, entsteht dort eine riesige Kuhle.

  Kurisutaru- schwarzes Pferd
  Ähnliches  Miharu- den zweischwänzigen Bijuu Matatabi

  Yugūre Inuzuka- sein Nin-Ken-Hund Tora, der einem Wolf ähnelt

  Runa- Teddybär als Puppe, mehrere Puppen

  Sonoe- den vierschwänzigen Bijuu Son Goku

  Raiun- den siebenschwänzigen Bijuu Choumei

  Reguko- eine orange-weiß gestreifte Kätzin mit dunklen, bernsteinfarbenen Augen und einem dritten Auge namens Kokome als Begleiterin.

  Chitasuke- ist ein Katzenwesen mit menschlicher und tierischer Form

  Yoka- besitzt einen antrainierten dunklen, violett grauen Adler mit blassem, gelbem Schnabel und gelben Augen, dient als Bote

  Tsuneshi- mit Kawayeto verbunden, sodass sie alles tun muss, was er ihr befiehlt

  Shiruka- einen amerikanischen Akira Inu namens Bafuri als Nin-Ken (Verstorben)

  Sasuna- Vier Puppen, Sasori, Hokori, Akahana und Ryuushi

  Souryo- den fünfschwänzigen Bijuu Kokuou

  Tenjou- Matschwesen

  Akiri- den dreischwänzigen Bijuu Isobu

  Yukiko- einen Schneetiger namens Baihu als Begleiter

  Nanoha Inuzuka- seine Nin-Ken-Hündin namens Niramy

  Ayumi Inuzuka- ihr Nin-Ken-Hund namens Bahasa

  Jiyu- große, schwarze Katze namens Sairentomun

  11
  Ränge


  Kage

  Chitasuke (Raikage)


  Jo-Nin

  Seki
  Yasuo
  Kanaye
  Chitose
  Mitaru
  Tsuneshi
  Sasuna
  Yorimaro
  Muzai
  Neya
  Hiyoto
  Subaru
  Mashiko
  (Akiri)
  Ken
  Kurisutaru


  Chu-Nin

  (Tanya)
  (Rikahi)
  Kiyomi
  (Ryuuichi)
  (Shiruka)
  Hitotsu
  Zashira
  Yanami
  Yukiko
  (Nanoha)


  Ge-Nin

  Kokoro
  Yugūre
  Noroi
  Tomoyuki
  (Reguko)
  Zaiji
  Tenjou
  (Ikuya)
  Ayumi


  Nuke-Nin

  Junko
  Rikahi
  Shiruka
  Hatari
  Kitsuno
  Souryo
  Ikuya
  Kaito


  ANBU

  Mai
  Yoka
  Yuneno
  (Kitsuno)
  Tsuji
  (Mashiko)
  Meyazu
  Kami
  Mei
  Jiyu
  Kazuki
  Namiko


  Keine Ninjaausbildung

  Tobiichi
  Fear
  Kohana
  Miharu
  Yukiji
  Runa
  Kametsuki
  Ophiuro
  Zero
  Fumihaya
  Sonoe
  (Natsuki)
  Atsuko
  Tsukura
  (Tsuzukeya)
  Kawayeto
  (Yorimaro)
  (Souryo)
  Subaru
  Akuma


  Unabhängig

  Tanya
  Kohana
  Ophiuro
  Natsuki
  Reguko
  Raiun
  Kawayeto
  Youko
  Akiri
  Nanoha


  Anderes

  Runa (Schiedsrichterin im Glücksspiel)

  Tsuzukeya (Schmiedin)

  Hatari (Informant)

  Sasuna (Samurai)

  Yorimaro (Oberster Leibwächter von Prinzessin Mitsue)

  Joushi (Unternehmer)

  Aina (Informant)

  Rizae (Schülerin)

  Yaina (Schüler)

  Yuina (Schülerin)

  Nuzua (Kleiderverkäufer)

  Kajishi (Bibliothekar)

  Marika (Freiberuflerin)


  Teams  Team 8
  Sensei: Mitaru Terumi

  Schüler: Zaiji Kitare
  Tenjou Shanno
  Ayumi Inuzuka  12
  Akatsuki- Erkennungsmerkmale


  Aufgelöst


  Kohana:
  Ring: Rechter Zeigefinger
  Bedeutung: Sei- Azurblau
  Früherer Besitzer: Deidara
  Nagellackfarbe: Blau


  Tobiichi:
  Ring: Rechter Mittelfinger
  Bedeutung: Haku- Weiß
  Früherer Besitzer: Konan
  Nagellackfarbe: Rot


  Ophiuro:
  Ring: Rechter Ringfinger
  Bedeutung: Shu- Zinnoberrot
  Früherer Besitzer: Itachi Uchiha
  Nagellackfarbe: Violett


  Kitsuno:
  Ring: Linker Ringfinger
  Bedeutung: Nan- Süden
  Früherer Besitzer: Kisame Hoshigaki
  Nagellackfarbe: Schwarz


  Kaito:
  Ring: Rechter Daumen
  Bedeutung: Rei- Null
  Früherer Besitzer: Pain/Nagato
  Nagellackfarbe: Dunkelrot

  13
  Doujutsu-Fähigkeiten


  Sharingan


  Tobiichi Uchiha
  Halb ewiges Mangekyo Sharingan
  -Teleportation
  -Kamui
  -Susano'o

  Kaito Uchiha
  Mangekyo Sharingan
  -Amaterasu
  -Tsukuyomi

  Yukiko Masa Uchiha
  Drei Tomoe
  Rinnegan

  Tobiichi
  Nicht eigenes Rinnegan
  -Sechs Pfade
  -Tendou×Materie anziehen und abstoßen und in einem Punkt sammeln, Banshou Tennin, Shinra Tensei und Chibaku Tensei, Schwerkraft manipulieren
  -Chikushoudou×zahlreiche Kuchiyose-Tiere beschwören
  -Shuradou×Körperteile in Maschinenteile verwandeln
  -Jigokudou×Höllenkönig beschwören
  -Ningendou×Seele entziehen und alle Informationen herausholen
  -Gakidou×Alle Arten von Chakra entziehen und dadurch eigenes Chakra wieder auffüllen
  -Jutsus und Elemente schneller erlernen
  -Tote wieder erwecken
  -Leichen kontrollieren und Fähigkeiten auf diese übertragen
  -Alle Dinge sehen (Zum Beispiel wenn Zeit angehalten wird, andere Welten etc.)
  -Dimensionen reisen
  -Gedou Mazou beschwören

  Kawayeto
  Eigenes Rinnegan
  -Sechs Pfade
  -Tendou×Materie anziehen und abstoßen und in einem Punkt sammeln, Banshou Tennin, Shinra Tensei und Chibaku Tensei, Schwerkraft manipulieren
  -Chikushoudou×zahlreiche Kuchiyose-Tiere beschwören
  -Shuradou×Körperteile in Maschinenteile verwandeln
  -Jigokudou×Höllenkönig beschwören
  -Ningendou×Seele entziehen und alle Informationen herausholen
  -Gakidou×Alle Arten von Chakra entziehen und dadurch eigenes Chakra wieder auffüllen
  -Jutsus und Elemente schneller erlernen
  -Tote wieder erwecken
  -Leichen kontrollieren und Fähigkeiten auf diese übertragen
  -Alle Dinge sehen (Zum Beispiel wenn Zeit angehalten wird, andere Welten etc.)
  -Dimensionen reisen
  -Gedou Mazou beschwören
  -Kagayakuyousei

  Tsuneshi
  Nicht eigenes Rinnegan
  -Sechs Pfade
  -Tendou×Materie anziehen und abstoßen und in einem Punkt sammeln, Banshou Tennin, Shinra Tensei und Chibaku Tensei, Schwerkraft manipulieren
  -Chikushoudou×zahlreiche Kuchiyose-Tiere beschwören
  -Shuradou×Körperteile in Maschinenteile verwandeln
  -Jigokudou×Höllenkönig beschwören
  -Ningendou×Seele entziehen und alle Informationen herausholen
  -Gakidou×Alle Arten von Chakra entziehen und dadurch eigenes Chakra wieder auffüllen
  -Jutsus und Elemente schneller erlernen
  -Tote wieder erwecken
  -Leichen kontrollieren und Fähigkeiten auf diese übertragen
  -Alle Dinge sehen (Zum Beispiel wenn Zeit angehalten wird, andere Welten etc.)
  -Dimensionen reisen
  -Gedou Mazou beschwören
  Yosogan

  Zero Uzumaki
  Zweite Lebens-Form
  -Chakra und Naturchakra sehen
  -mit Sen-Jutsu-Chakra gefüllte Seikatsudamas erschaffen
  -durch Berührung Chakra aufsaugen
  -Kanchi-Fähigkeiten
  Byakugan

  Tsuneshi
  -durch Gegenstände und Körper sehen
  - weit in die Ferne sehen mit Zoomeffekt
  -fast 360 Grad Rundumblick
  -Chakra, Chakrapunkte, Chakrafluss und Farbe des Chakras sehen
  Ketsuryuugan

  Subaru Chinoike
  -starke Genjutsus anwenden
  -Blutbändigen
  Jikangan

  Chitose Takara
  -Zeit für Anwender verschnellern und verlangsamen
  Shenzogan

  Kenta Yoshinori
  -Kann den zurückgelegten Weg einer Person durch DNA-Partikel sehen, wenn er einen von der gesuchten Person berührten Gegenstand ansieht
  Yomes Doujutsu

  Yukiji Tadashi
  -kann durch Wassertropfen sehr weit in die Ferne sehen
  Tatsugan

  Kametsuki Haiiro
  -die Yoryuu Barriere erschaffen
  ×
  14
  Namen in Hiragana/Katakana  Tobiichi Uchiha TO-BI-I-CHI U-CHI-HA とびいち うちは

  Junko JU-N-KO じゅんこ

  Tanya Degure TA-N-YA DE-GU-RE ターンヤ でぐれ

  Fear Zenos FI-I-RU ZE-NO-SU フィール ゼノス


  Kohana Uzumaki KO-HA-NA U-ZU-MA-KI こはな うずまき

  Mai (Kyoko) MA-I (KYO-U-KO) まい (きょうこ)

  Miharu MI-HA-RU みはる

  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu KO-KO-RO RYU-U-ZE-TSU SE-I-KA-TSU こころ りゅうぜつ せいかつ

  Yugūre Inuzuka YU-GU-U-RE I-NU-ZU-KA ゆぐうれ いぬずか

  Noroi Chinmoku NO-RO-I CHI-N-MO-KU のろい ちんもく

  Seki Yuuto SE-KI YU-U-TO せき ゆうと

  Yasuo Kenta YA-SU-O KE-N-TA やすお けんた

  Kanaye Hitomi KA-NA-YE HI-TO-MI カナヨ ひとみ

  Chitose Takara CHI-TO-SE TA-KA-RA ちとせ たから

  Yukiji Tadashi YU-KI-JI TA-DA-SHI ゆきじ ただし

  Runa Erimi RU-NA E-RI-MI るな えりみ

  Kametsuki Haiiro KA-ME-TSU-KI HA-I-I-RO かめつき はいいろ


  Ophiuro O-FI-U-RO オフィウロ

  Rikahi Sarutobi RI-KA-HI SA-RU-TO-BI りかひ さるとび

  Zero Uzumaki ZE-E-RO-O U-ZU-MA-KI ゼーロー うずまき

  Fumihaya Yonoson FU-MI-HA-YA YO-NO-SO-N ふみはや よのそん

  Sonoe SO-NO-E そのえ

  Tomoyuki Akane TO-MO-YU-KI A-KA-NE ともゆき あかね

  Natsuki Shiranui (Yamatoshi) NA-TSU-KI SHI-RA-NU-I (YA-MA-TO-SHI) なつき しらぬい (やまとし)

  Kiyomi Mafumi KI-YO-MI MA-FU-MI きよみ まふみ

  Mitaru Terumi MI-TA-RU TE-RU-MI-I みたる てるみい

  Raiun Kyomen (Kyomen Akeno) RA-I-U-N KYO-U-ME-N (KYO-U-ME-N A-KE-NO) らいうん きょうめん (きょうめん)

  Reguko Itou RE-GU-KO I-TO-U れぐこ いとう

  Atsuko Uryuno A-TSU-KO U-RYU-U-NO あつこ うりゅうの

  Zaiji Kitare ZA-I-JI-I KI-TA-RE ざいじい きたれ

  Tsukura Kuraisa TSU-KU-RA KU-RA-I-SA つくら くらいさ

  Tsuzukeya Futora TSU-ZU-KE-YA FU-TO-RA つずけや ふとら

  Chitasuke Hirusora (Su Makichan) CHI-TA-SU-KE HI-RU-SO-RA (SU-U MA-KI-CHA-N ちたすけ ひるそら (す まきちゃん

  Ryuuichi Kotoen RYU-U-I-CHI KO-TO-E-N りゅういち ことえん

  Yoka YO-KA (Yorumizu) よか (よるみず)

  Kawayeto (Yatoma) Senju KA-WA-I-E-TO (YA-TO-MA) SE-N-JU かわいぇと (やとま) せんじゅ

  Tsuneshi Hyuuga TSU-NE-SHI HYU-U-GA つねし ひゅうが

  Shiruka Aburame SHI-RU-KA A-BU-RA-ME しるか あぶらめ

  Yuneno Yorumizu YU-NE-NO YO-RU-MI-ZU ゆねの よるみず


  Kitsuno Kaguya KI-TSU-NO KA-GU-YA きつの かぐや

  Muzai Uzumaki-Hoozuki MU-ZA-I U-ZU-MA-KI-HO-O-ZU-KI むざい うずまき-ほおずき

  Hitotsu Makichan HI-TO-TSU MA-KI-CHA-N ひとつ まきちゃん

  Neya Surito NE-YA SU-RI-TO ねや すりと

  Souryo Itou SO-U-RYO I-TO-U そうりょ いとう

  Hiyoto Makichan HI-YO-TO MA-KI-CHA-N ひよと まきちゃん

  Tsuji Sarutobi TSU-JI SA-RU-TO-BI
  つじ さるとび

  Subaru Chinoike
  SU-BA-RU CHI-NO-I-KE すばる ちのいけ

  Mashiko Chitsuro (Uji) MA-SHI-KO CHI-TSU-RO (U-JI) ましこ ちつろ (うじ)

  Meyazu Kaiyuu
  ME-YA-ZU KA-I-YU-U めやず かいゆう

  Tenjou Shanno
  TE-N-JO-U SHA-N-NO てんじょう しゃんの

  Zashira Torarei ZA-SHI-RA TO-RA-RE-I ざしら とられい

  Joushi Shanno JO-U-SHI SHA-N-NOじょうし しゃんの

  Youko Shiranui (Nakata) YO-U-KO SHI-RA-NU-I (NA-KA-TA) ようこ しらぬい (なかた)

  Ikuya Satsumi I-KU-YA SA-TSU-MI いくや さつみ

  Aina Miraa A-I-NA MI-RA-A あいな みらあ


  Kami Namikaze KA-MI NA-MI-KA-ZE かみ なみかぜ

  Kaito Uchiha KA-I-TO U-CHI-HA かいと うちは

  Akuma (Namikaze) A-KU-MA (NA-MI-KA-ZE) あくま (なみかぜ)

  Akiri (Kawasaki) A-KI-RI (KA-WA-SA-KI) あきり かわさき

  Kenta Yoshinori KE-N-TA YO-SHI-NO-RI けんた よしのり


  Yukiko Masa Uchiha YU-KI-KO MA-SA U-CHI-HA ゆきこ まさ うちは

  Nanoha Inuzuka NA-NO-HA I-NU-ZU-KA なのは いぬずか

  Ayumi Inuzuka A-YU-MI I-NU-ZU-KA あゆみ いぬずか

  Mei (Miyuna Kitare) ME-I (MI-YU-NA KI-TA-RE) めい (みゆな きたれ)

  Jiyu (Shenmi Seikatsu) JI-YU (SHE-N-MI SE-I-KA-TSUじゆ (シェンミ せいかつ)

  Namen der Ersteller in Katakana

  Luis RU-I-SU ルイス
  Lina RI-I-NA りーな
  Laura RA-U-RA ラウラ
  Julia YU-RI-A ユリア
  Kim KI-MU キム
  Jacky JE-KKI ジョッキ

  15
  Fakten


  -Linas Charaktere kommen nie zum essen

  -Lina hat nur weibliche Charaktere, ABER sie konnte ihre Schwäche überwinden!

  -Jacky dafür aber leider noch nicht

  -Aber Luis nimmt sich ein Beispiel an Lina und hat eine weibliche Person erstellt! Hurra!

  -Bei uns im RPG haben wir immer plausible Gründe

  -Fast niemand von unseren Charakteren hat Doton oder Raiton als Hauptelement. Doton fühlt sich verraten und Raiton heult rum.

  -Fast alle Jo-Nin sind von Laura (Kommentar Laura: Whoooopsie!)

  -Es gibt mehr Charaktere ohne Ninjaausbildung als mit (gefühlt auf jeden Fall)

  -"Gehörst du auch zu diesem Selbstmordkommando?" Naaa? Bist du ein Spinnen-Mitglied? Weißt du die Antwort? Du spinnst wohl! (Haha....)

  -Lina will auf keinen Fall Chemie machen. Sie würde selbst Kohana sterben lassen, um nicht für Chemie zu üben. Das nennt man wahre Entschlossenheit!

  -Rikahi und Tsuji (und auch Hitotsu) sind die Lästerschwester (*hust* Lästerbrüder *hust*), Hitotsu und Mitaru die Verführtanten und Mai und Hitotsu im Traumboy-Suche-Club! (Warum genau ist Hitotsu überall? Hitotsu erobert die Welt!)

  -die Seite heißt jetzt offiziell Infor-Seite!

  -Lina hat unter anderem von Jacky gelernt, andere zu bedrohen! Und das tut sie sehr gerne bei Laura! (Das ist für Hitotsu!)

  -Lina VS. Laura! Wer wird den Wettstreit gewinnen? Wer wird es schaffen am Ende mehr Jonin zu haben? ( *hust* also ich denke ja Laura XD)

  -Ich, Julia, habe eine Seite mit ausgedachten Narutoclans erstellt, mit Clans vom WdrW, aber auch welche von mir ausgedachte
  https://www.testedich.de/quiz61/quiz/1566214252/Stuermende-Regenwolken-Naruto-Clans

  -Es ist offiziell! Hiyoto wird sterben! Das Schicksal möchte es so! Es hat mir ein Zeichen gegeben, ein Zeichen, dass ich nicht ignorieren kann! Jedes Mal, wenn ich versuche Hiyoto zu schreiben, kommt Hiyotot heraus! Sie wird zusammen mit ihrer Cousine sterben! Hitotsu wird von Akuma/Akiri getötet, und Hiyoto... stirbt an einem Nervenzusammenbruch!

  - Kami ist der nachgemachte Gelbe Blitz von Verratshausen 2.0!

  -Mitaur geht mit Ophiuri und Kistuno zu Funi! Jippie! Was haben wir getan...

  -Kitsuno hat irgendetwas gegen Fumihaya. Er muss ihn immer wegschlagen! Beim letzten Schlag lag es bestimmt am "A" in Fumihayas Gesicht, das für Akatsuki steht...

  16
  Krankheiten


  Junko- Süchtig nach Verzweiflung und Leiden anderer

  Tanya Degure- soziopathische Eigenschaften, Komorbidität von Minderwertigkeitskomplex und Überlegenheitskomplex

  Fear- Tourette-Syndrom, Multiple Persöhnlichkeitsstörung, Gedächtnisverlust

  Jingoku- Videospielsucht

  Runa- Sadistin

  Zaiji- Bis jetzt unbekannte, unheilbare, von Geburt an vorhandene Krankheit, vielleicht sogar mehrere

  Yoka- Sucht nach Glitzerzeug

  Ryuuichi- Sadist, Masochist

  Hatari- Gottkomplex

  Ikuya- Sadist, Masochist

  Yanami- Mina-Syndrom

  Ken- Sucht nach Zigaretten
  Verletzungen

  Hitotsu Makichan- Beschädigter rechter Arm

  Zero Uzumaki- zerstörte Nerven in den Füßen; kann ihre Füße nicht mehr spüren

  Tsuneshi Hyuuga- durch Unfall taub geworden
  Narben

  Noroi- Narbe über dem Auge

  Zero- kleine Narbe auf dem Kinn

  Fumihaya- riesiges 'A' in seinem Gesicht

  Natsuki- kleine Narbe über dem rechten Auge

  Mitaru- viele Brand- und Schnittnarben auf ihrem ganzen Körper

  Raiun- viele Narben auf seinem ganzen Körper

  Atsuko- ihre Hände und Füße sind komplett vernarbt

  Hatari- vernarbte Fußsohlen und Finger, Narbe im Gesicht, die bis zum Kinn geht

  Muzai- Narbe an der rechten Wange, die bis zu ihrem Kinn geht

  Hitotsu- viele Narben auf Händen und Füßen

  Kaito- Narbe auf der Stirn

  Yukiko- Narbe von der Lippe bis fast zum Auge


  Sonstiges


  Hatari- mehrere Tattoos von Untergrundorganisationen auf seinem Körper

  Sasuna- ist ein Puppe

  17
  Größe  Allgemein

  Neya: 1.88,4
  Seki: 1.87
  Subaru: 1.86,8
  Kawayeto: 1.86
  Nuzua: 1.85,2
  Fumihaya: 1.84
  Ken: 1.83
  Chitasuke: 1.83
  Reguko: 1.82
  Kajishi: 1.81,4(8ecur))
  Kaito: 1.80

  Joushi: 1.79,7
  Raiun: 1.79
  Tsuzukeya: 1.79
  Hitotsu: 1.78,7
  Tsuji: 1.77,6
  Yorimaro: 1.77
  Marika: 1.76,2
  Ophiuro: 1.76
  Yukiji: 1.76
  Ikuya: 1.75,3
  Ryuuichi: 1.75
  Tsuneshi: 1.75
  Kazuki: 1.75
  Namiko: 1.75
  Hiyoto: 1.74,8
  Yaina: 1.74,5
  Yugure: 1.74
  Kanaye: 1.74
  Shiruka: 1.74
  Souryo: 1.73,8
  Mashiko: 1.73,5
  Rikahi: 1.73
  Sasuna: 1.73((eolive)
  Tomoyuki: 1.72

  Yuneno: 1.72
  Nanoha: 1.71
  Aina: 1.70,3
  Muzai: 1.70,1
  Yasuo: 1.70
  Mitaru: 1.70
  Hatari: 1.70
  Tayune: 1.70
  Yoka: 1.69
  Kitsuno Kaguya: 1.68,8
  Miharu: 1.68
  Noroi: 1.68
  Jiyu: 1.68
  Tsukura: 1.68
  Sonoe: 1.67
  Yuina: 1.65,4
  Meyazu: 1.65,1
  Kiyomi: 1.65
  Kohana: 1.64
  Kokoro: 1.64
  Youko: 1.63,7
  Natsuki: 1.63
  Rizae: 1.62,7
  Mei: 1.60
  Zashira: 1.59,3
  Chitose: 1.58
  Atsuko: 1.58
  Yanami: 1.57
  Zero: 1.55
  Kurisutaru: 1.55((eunli
  Zaiji: 1.54
  Tenjou: 1.53,2
  Mai: 1.50
  Yukiko: 1.47
  Ayumi: 1.46
  Runa: 1.30  Unterstrichen: Weiblich
  Kursiv: Männlich
  Weiblich

  Tsuzukeya: 1.79
  Hitotsu: 1.78,7
  Marika: 1.76,2
  Yukiji: 1.76
  Tsuneshi: 1.75
  Hiyoto: 1.74,8
  Shiruka: 1.74
  Souryo: 1.73,8
  Sasuna: 1.73
  Yuneno: 1.72
  Muzai: 1.70,1
  Mitaru: 1.70
  Tayune: 1.70
  Yoka: 1.69
  Miharu: 1.68
  Tsukura: 1.68
  Jiyu: 1.68
  Sonoe: 1.67
  Yuina: 1.65,4
  Meyazu: 1.65,1
  Kiyomi: 1.65
  Kohana: 1.64
  Kokoro: 1.64
  Youko: 1.63,7
  Natsuki: 1.63
  Rizae: 1.62,7
  Mei: 1.60
  Zashira: 1.59,3
  Chitose: 1.58
  Atsuko: 1.58
  Yanami: 1.57
  Zero: 1.55
  Kurisutaru: 1.55
  Mai: 1.50
  Yukiko: 1.47
  Ayumi: 1.46
  Runa: 1.30  Männlich

  Neya: 1.88,4
  Seki: 1.87
  Subaru: 186,8
  Kawayeto: 1.86
  Nuzua: 1.85,2
  Fumihaya: 1.84
  Ken: 1.83
  Chitasuke: 1.83
  Reguko: 1.82
  Kajishi: 1.81,4
  Kaito: 1.80
  Joushi: 1.79,7
  Raiun: 1.79
  Tsuji: 1.77,6
  Yorimaro: 1.77
  Ophiuro: 1.76
  Ikuya: 1.75,3
  Kazuki: 1.75
  Namiko: 1.75
  Yaina: 1.74,5
  Yugure: 1.74
  Kanaye: 1.74
  Mashiko: 1.73,5
  Tomoyuki: 1.72
  Nanoha: 1.71
  Aina: 1.70,3
  Yasuo: 1.70
  Hatari: 1.70
  Kitsuno: 1.68,8
  Noroi: 1.68
  Zaiji: 1.54
  Tenjou: 1.53,2

  18
  Beziehungen  Zwillinge/Drillinge
  A X B

  Mai• X (Masaru°) X (Unbekannt°)
  Sonoe• X Miharu•
  Tsukura• X Tayune•
  Hatari° X Aina°
  Yuina X Yaina
  Kazuki° X Namiko°  Geschwister
  A x B

  (Yu°) x Noroi°
  (Tamamomo•) x Chitose•
  Tsuji° x (Rokuha•) x Rikahi° x (Yongo°)
  (Shiroi•*) x Zero•
  Fumihaya° x (Unbekannt°*)
  (Ryojin°) x Natsuki• x (Kuroi•)
  Kiyomi• x (Unbekannt°) x (Unbekannt•) x (Unbekannt•)
  Raiun° x (Neika•)
  (Zijin•) x (Jiheka•) x (Sayuto•) x Zaiji°
  (Nayuko°) x Tsuzukeya• x (Iyuno°) und (Tataro°) x (Tsujen°*) x (Rashizu•)
  Su° x Hiyoto• x (Nari•)
  Yoka• x Yuneno•
  (Hashirama°) x (Tobirama°) x (Kawarama°) x (Itama°) x Yatoma° [Kawayeto]
  (Hinata•) x (Hanabi•) x Tsuneshi•
  Aina° x Hatari° x (Emi•) x (Aki•)
  (Unbekannt) x (Unbekannt) x Souryo•
  (Unbekannt•) und (Unbekannt•) x (Unbekannt°) x (Unbekannt°) x Mashiko°
  Joushi° x Tenjou°
  (Fugaki•) x Zashira•
  Youko• x (Fuku°)
  (Tarika°) x (Tai•) x Ikuya°
  Nuzua x Marika x Kajishi x Rizae x Yuina x Yaina
  (Unbekannt•) x Akiri• x (Unbekannt•)
  Nanoha° x Ayumi•
  Mei• x (Kikaru°)
  (Unbekannt°) x Jiyu•
  Halbgeschwister
  A / B

  Sonoe•, Miharu• / Kohana•
  Akuma° / Kami°
  Tsubaki Shiro Haku• / Kurisutaru•  Stiefgeschwister
  A ÷ B

  Kohana• ÷ Tobiichi•
  Ophiuro° ÷ Kurisutaru• ÷ (Mitsuki°)
  (Choujuurou°) ÷ Mitaru•  Verliebt in:
  A > B

  Noroi° > Kokoro•
  Nano° > Mai•
  Kami° > Hitotsu•
  Kawayeto° > Tsuneshi•
  Akiri• > Akuma°  Zusammen:
  A & B

  Yoka• & (Nau°)  Ex-Verliebt
  A # B

  Kami° # Kohana•  Beste Freunde/Kindheitsfreunde:
  A ^^ B

  Kohana• ^^ Tobiichi• ^^ Ophiuro° ^^ Kitsuno°

  Mai• ^^ Hitotsu•

  Kokoro• ^^ Noroi° ^^ Yugūre°

  Seki° ^^ Yasuo° ^^ Kiyomi• ^^ Mitaru•

  Natsuki• ^^ Ryuuichi° ^^ Youko• ^^ Ikuya°

  Tsuzukeya• ^^ Joushi°

  Kawayeto° ^^ Tsuneshi• ^^ Shiruka• ^^ Yuneno•

  Tsuji° ^^ Subaru° ^^ Mashiko° ^^ Raiun° ^^ Tsukura• ^^ Tayune• ^^ Atsuko•

  Zashira• ^^ (Kurui°*)

  Akuma° ^^ Akiri•  Hassen:
  A! B (erste Person die zweite)

  Zero•! Tobiichi•
  Zero•! Kami°
  Fumihaya°! Kami°
  Kami°! Akuma°
  Akiri•! Kami°
  Kaito°! Fumihaya°
  Kurisutaru•! (Orochimaru)  Hassliebe:
  A - B (erste Person die zweite)

  Kohana• - Tobiichi•
  Tobiichi• - Kohana•
  Kohana• - Kami°
  Tsuji° - Rikahi°
  Tsukura• - Tayune•  Sonstige Beziehungen:
  A + B =

  Ophiuro° + (Orochimaru°) = aus Orochimaru geklont, Stiefvater
  Zero• + Fumihaya° = Stieftochter und Stiefvater
  Kurisutaru• + (Orochimaru°) = Stieftochter und Stiefvater
  Kurisutaru + 8guren) = aus Guren geklont
  Hitotsu• + Hiyoto• = Cousinen
  Hitotsu• + Su° = Cousine und Cousin
  Hatari°, Aina° + Mai•, Masaru°, Unbekannt° = Cousin und Cousinen
  Tsuneshi• + (Naruto°) = Schwägerin und Schwager
  Tsuneshi• + (Neji°) = Cousine und Cousin
  Tsuneshi• + (Boruto°) = Tante und Neffe
  Tsuneshi• + (Himawari•) = Tante und Nichte
  Tsuneshi• + (Hizashi°) = Nichte und Onkel
  Kawayeto° + Tsuneshi• = Meister und Sklavin
  Kanjiro° + Runa• = Meister und Sklavin
  Kohana• + Zero• + Muzai• = durch Uzumaki-Clan miteinander verwandt
  Tobiichi• + Kaito° + Yukiko• = durch Uchiha-Clan miteinander verwandt
  Jiyu• + Kokoro• = durch Seikatsu-Clan miteinander verwandt
  Shiruka• + Yugūre° + Nanoha° + Ayumi• = durch Inuzuka-Clan miteinander verwandt
  Souryo• + Reguko° = durch Itou-Clan miteinander verwandt

  Klammern: Nicht erstellter Charakter
  Ältere Geschwister immer zuerst
  •=Weiblich
  °=Männlich

  19
  Geburtstage
  Januar

  1.1 Hitotsu
  3.1 Natsuki


  Februar

  14.2 Tenjou
  17.2 Neya
  19.2 Kawayeto
  20.2 Kami
  23.2 Atsuko
  28.2 Mashiko


  März

  2.3 Muzai
  4.3 Yuina, Yaina
  15.3 Kokoro
  19.3 Yukiji
  28.3 Mei


  April

  1.4 Runa
  (bold))2.4 Zashira
  3.4 Tsuzukeya
  13.4 Ken
  17.4 Zero


  Mai

  4.5 Hiyoto
  12.5 Ayumi
  13.5 Tsuji
  14.5 Mai
  16.5 Tsuneshi
  20.5 Yugūre
  24.5 Kajishi
  29.5 Ikuya


  Juni

  5.6 Kaito
  8.6 Mitaru
  10.6 Sonoe, Miharu
  13.6 Nanoha
  15.6 Ophiuro
  29.6 Chitose


  Juli

  2.7 Meyazu
  5.7 Youko
  14.7 Tomoyuki
  17.7 Tsukura, Tayune


  August

  3.8 Su
  15.8 Jiyu
  17.8 Yasuo, Joushi
  22.8 Kanaye
  25.8 Fumihaya
  31.8 Zaiji


  September

  9.9 Reguko
  17.9 Kiyomi, Souryo
  23.9 Aina, Hatari
  27.9 Noroi


  Oktober

  3.10 Yukiko Masa
  13.10 Kitsuno
  18.10 Kurisutaru
  19.10 Shiruka


  November

  3.11 Namiko, Kazuki
  6.11 Raiun
  10.11 Ryuuichi
  14.11 Marika
  17.11 Seki
  23.11 Yoka
  30.11 Subaru


  Dezember

  1.12 Akiri
  8.12 Rikahi
  14.12 Nuzua
  14.12 Yanami
  18.12 Yuneno
  23.12 Akuma
  28.12 Rizae
  29.12 Kohana
  Sternzeichen  Wassermann: Neya, Kawayeto, Kami, Atsuko, Mashiko, Muzai, Yuina, Yaina

  Fische: Kokoro, Yukiji, Mei, Zashira, Tsuzukeya, Ken, Zero

  Widder: Hiyoto, Ayumi, Tsuji, Mai, Tsuneshi

  Stier: Yugūre, Kajishi, Ikuya, Kaito, Mitaru, Sonoe, Miharu, Nanoha, Ophiuro

  Zwillinge: Chitose, Meyazu, Youko, Tomoyuki, Tsukura, Tayune

  Krebs: Su

  Löwe: Jiyu, Yasuo, Joushi, Kanaye, Fumihaya, Zaiji, Reguko, Souryo, Kiyomi

  Jungfrau: Aina, Hatari, Noroi, Yukiko Masa, Kitsuno, Shiruka

  Waage: Namiko, Kazuki, Raiun, Ryuuichi, Marika, Seki

  Skorpion: Yoka

  Schlangenträger: Subaru, Akiri, Rikahi, Nuzua, Yanami, Yuneno

  Schütze: Akuma, Rizae, Kohana, Hitotsu, Natsuki

  Steinbock: Tenjou

  20
  Buchstaben


  (Für geschriebene Art siehe Kapitel 14)


  a
  Aina
  Akiri
  Akuma
  Atsuko
  Ayumi


  i
  Ikuya


  u


  e


  o
  Ofiuro
  ka/ga
  Kaito
  Kazuki
  Kajishi
  Kanaye
  Kami
  Kawayeto


  ki/gi
  Kitsuno
  Kiyomi


  ku/gu
  Kurisutaru


  ke/ge
  Ken


  ko/go
  Kohana
  Kokoro
  sa/za
  Zaiji
  Zashira


  shi/ji
  Shiruka
  Jiyu
  Junko
  Joushi  su/zu
  Su
  Subaru


  se/ze
  Seki
  Zeeroo


  so/zo
  Souryo
  Sonoe
  ta/da
  Tanya


  chi
  Chitose


  tsu
  Tsukura
  Tsuji
  Tsuzukeya
  Tsuneshi


  te/de
  Tenjou


  to/do
  Tobiichi
  Tomoyuki
  na
  Natsuki
  Nanoha
  Namiko


  ni


  nu
  Nuzua


  ne
  Neya


  no
  Noroi
  ha/ba/pa
  Hatari


  hi/bi/pi
  Hitotsu
  Hiyoto


  fu/bu/pu
  Fumihaya
  Fiiruu


  he/be/pe


  ho/bo/po
  ma
  Mai
  Mashiko
  Marika


  mi
  Mitaru
  Miharu


  mu
  Muzai


  me
  Mei
  Meyazu


  mo
  ya
  Yaina
  Yasuo
  Yanami


  yu
  Yuina
  Yukiko
  Yukiji
  Yugūre
  Yuneno


  yo
  Youko
  Yoka
  ra
  Raiun


  ri
  Rikahi
  Rizae
  Ryuuichi


  ru
  Runa


  re
  Reguko


  ro

  21
  Clans  Uchiha-Clan
  -Sharingan
  -starke Feuerjutsus
  -natürliche Begabung mit Ninjawaffen

  Merkmale: dunkle Haarfarbe, schwarze Augen

  Mitglieder: Tobiichi
  Kaito
  Yukiko  Degure-Clan
  -Kontrolle von Luft und Luftströmungen
  -Schweben

  Mitglieder: Tanya


  Mirā-Clan
  -Erschaffung von Spiegeln
  -perfektes Spiegelbild von sich selber oder anderen Personen erschaffen
  -Spiegelsplitter erschaffen

  Mitglieder: Mai
  Hatari
  Aina
  Yanami  Seikatsu-Clan
  -Ryuumei Tensei: eigene Lebensenergie auf andere übertragen
  -Geister sehen

  Merkmale: weiße Haare, weiß-lila Augen

  Mitglieder: Kokoro
  Jiyu  Inuzuka-Clan
  -sein eigener Nin-Ken
  -verbesserter Geruchssinn

  Merkmale: zwei rote, krallenähnliche Striche im Gesicht

  Mitglieder: Yugūre
  Nanoha
  Shiruka
  Ayumi  Kenta-Clan
  -natürliche Begabung für hinterhältige Angriffe

  Mitglieder: Yasuo


  Hitomi-Clan
  -Schattenkontrolle und -verformung
  -Aufspüren von Personen, die sich in der Nähe von Schatten befinden

  Mitglieder: Kanaye


  Takara-Clan
  -Jikangan

  Mitglieder: Chitose


  Tadashi-Clan
  -Tadashi-Doujutsu

  Mitglieder: Yukiji


  Sarutobi-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Rikahi
  Tsuji  Uzumaki-Clan
  -hohe Lebenskraft
  -hohe Chakrareserven
  -natürliche Begabung für Versiegelungsjutsus
  -weibliche Mitglieder: Chakraketten

  Merkmale: rote Haare

  Mitglieder: Kohana
  Zero
  Muzai  Yukiona-Clan
  -Yosogan

  Mitglieder: Zero


  Yonoson-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Fumihaya


  Akane-Clan
  -sein eigenes Muster auf dem Körper und eine individuelle Fähigkeit

  Merkmale: rote Haare

  Mitglieder: Tomoyuki


  Yamatoshi-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Natsuki


  Mafumi-Clan
  -besitzen ein "Gefühl" was bestimmte Sachen angeht

  Mitglieder: Kiyomi


  Terumi-Clan
  -Youton
  -Futton

  Mitglieder: Mitaru


  Akeno-Clan
  -Aufsaugen eines individuellen Schattens, wobei der Schatten seine ursprüngliche Form weiterhin beibehält und nicht altert usw.
  -Umformung deines individuellen Schattens

  Merkmale: violette Haare mit einer honigfarbenen Strähne

  Mitglieder: Raiun


  Itou-Clan
  -herausragende Chakrakontrolle
  -hohe Widerstandskraft
  -hohe Lebenskraft
  -hohe Chakrareserven
  -unaufspürbares Chakra
  -Besitz mehrerer übernatürlicher Waffen

  Merkmale: raue Haut, reptilienhafte Augen

  Mitglieder: Reguko
  Souryo  Uryuno-Clan
  -natürliche Begabung für das Inton

  Mitglieder: Atsuko


  Kitare-Clan
  -Shakuton
  -Futton

  Mitglieder: Mei


  Kitare-Beta-Clan
  -Shakuton-Beta
  -Futton

  Mitglieder: Zaiji


  Kuraisa-Clan
  -Zwillinge: jeweils frostige Blitze und blitzendes Eis, sowie verschmelzen der beiden Zwillinge die dann Eis und Blitz als Hauptelement benutzen können

  Mitglieder: Tsukura
  Tayune  Futora-Clan
  -eigene Körpertemperatur extrem erhöhen
  -erhöhte Resistenz gegenüber Feuer

  Merkmale: schlanke, große, muskulöse Statur, blasse Haut

  Mitglieder: Tsuzukeya


  Makichan-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Merkmale: herausragende Schönheit, häufig Namen die mit Hi- beginnen

  Mitglieder: Su
  Hitotsu
  Hiyoto  Yorumizu-Clan
  -giftige, violette Blitze

  Mitglieder: Yoka
  Yuneno  Senju-Clan
  -Holzversteck
  -starkes Chakra und hohe Menge
  -starke Lebenkraft

  Merkmale: Männliche Mitglieder enden mit -ma

  Mitglieder: Kawayeto
  Kazuki
  Namiko  Hyuuga-Clan
  -Byakugan

  Merkmale: Weiße Augen

  Mitglieder: Tsuneshi


  Kaguya-Clan
  -Manipulation und Nachwachsen von Knochen

  Merkmale: zwei Punkte über den Augen

  Mitglieder: Kitsuno


  Hoozuki-Clan
  -Körper in Wasser verwandeln

  Mitglieder: Muzai


  Chinoike-Clan
  -Ketsuryuugan

  Mitglieder: Subaru


  Uji-Clan
  -herausragende Kanchi-Fähigkeiten
  -natürliche Begabung mit Ninjawaffen
  -das fünfte Kind mit einem Zwillingspaar als ältere Geschwister: Clanfähigkeiten übernehmen

  Merkmale: erhöhte Zwillingsgeburtenrate

  Mitglieder: Mashiko


  Chitsuro-Clan
  -verschiedene Wirkungen durch Klang hervorrufen

  Merkmale: kristallartige Augen, lockige Haare

  Mitglieder: /


  Kaiyuu-Clan
  -alle fünf Elemente als Hauptelemente

  Mitglieder: Meyazu


  Nakata-Clan
  -Hauptelement entsprechend des Himmelskörpers in dem die Erde momentan steht

  Mitglieder: Youko


  Namikaze-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Kami
  Akuma  Yoshinori-Clan
  -Shenzogan

  Mitglieder: Ken


  Satsumi-Clan
  -spüren wenn sie in Gefahr sind, und aus welcher Richtung diese Gefahr kommt
  -verbesserte Reflexe und Reaktionsgeschwindigkeit

  Mitglieder: Ikuya  22
  Beziehungen zu den originalen Naruto Charakteren

  Enge Verwandtschaft

  Obito
  -Tobiichi (Tochter)

  Tenten
  -Junko (Tochter)

  Konan
  -Kohana (Tochter)
  -Miharu (Tochter)
  -Sonoe (Tochter)

  Nagato
  -Kohana (Tocher)

  Yahiko
  -Miharu (Tochter)
  -Sonoe (Tochter)

  Kiba
  -Yugūre (Cousin)

  Hana
  -Yugūre (Cousin)

  Orochimaru
  -Ophiuro (Sohn)

  Mei
  -Mitaru (Tochter)

  Ao
  -Mitaru (Tochter)

  Choujuuro
  -Mitaru (Stiefschwester)

  Hinata
  -Tsuneshi (Schwester)

  Hanabi
  -Tsuneshi (Schwester)

  Hiashi
  -Tsuneshi (Tochter)

  Neji
  -Tsuneshi (Cousine)

  Hizashi
  -Tsuneshi (Nichte)

  Boruto
  -Tsuneshi (Tante)

  Himawari
  -Tsuneshi (Tante)

  Naruto
  -Tsuneshi (Schwägerin)

  Kimimaro
  -Kitsuno (Sohn)

  Karin
  -Muzai (Tochter)

  Suigetsu
  -Muzai (Tochter)

Kommentarfunktion ohne das RPG / FF / Quiz

Kommentare autorenew