Japanische Vokabeln

star goldstar goldstar goldstar gold greystar greyFemaleMale
44 Fragen - Erstellt von: - Aktualisiert am: - Entwickelt am: - 23.501 mal aufgerufen - User-Bewertung: 3,6 von 5 - 28 Stimmen

Kannst du einfache japanische Vokabeln?

 • 1
  In den folgenden Fragen werden nur die japanischen Worte genannt. Klicke die richtige Übersetzung an!

  "seito"
 • 2
  "shukudai"
 • 3
  "bai bai"
 • 4
  "shitsumon"
 • 5
  "watashi"
 • 6
  "anata"
 • 7
  "nihon"
 • 8
  "doitsu"
 • 9
  "jin"
 • 10
  "mo"
 • 11
  "kōhī"
 • 12
  "mizu"
 • 13
  "bīru"
 • 14
  "e"
 • 15
  "keeki"
 • 16
  "miruku"
 • 17
  "satō"
 • 18
  "kyōkasho"
 • 19
  "pēji"
 • 20
  "shufu"
 • 21
  "kochira"
 • 22
  "isha"
 • 23
  "akai"
 • 24
  "aoi"
 • 25
  "aki"
 • 26
  "isu"
 • 27
  "sekai"
 • 28
  "kantan"
 • 29
  "yukkuri"
 • 30
  "shitsurei"
 • 31
  "hoshi"
 • 32
  "kumo"
 • 33
  "yama"
 • 34
  "yoru"
 • 35
  "sensu"
 • 36
  "shigoto"
 • 37
  "hon"
 • 38
  "tokei"
 • 39
  "shinbun"
 • 40
  "kagi"
 • 41
  "kaban"
 • 42
  "tsukue"
 • 43
  "kuruma"
 • 44
  "nōto"

Kommentarfunktion ohne das RPG / FF / Quiz

Kommentare autorenew